Kungen höll avskedsaudienser

Onsdagen den 11 oktober hölls avskedsaudienser på Kungliga slottet för ambassadörerna Muhammad Tariq Zameer från Pakistan och Dora M. Msechu från Tanzania.

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Kungen tillsammans med Pakistans ambassadör Muhammad Tariq Zameer vid dagens avskedsaudiens. Foto: Kungahuset.se

Kungen tillsammans med Pakistans ambassadör Muhammad Tariq Zameer vid dagens avskedsaudiens. Foto: Kungahuset.se